Fastlagsbrasa i Sanda

25.02 19:00 - 21:00

Östersocknens Byalag anordnar, om vädret tillåter, fastlagsbrasa i Sanda tisdagen den 25 februari klockan 19:00.

Välkomna att delta och medtag gärna lite korv att grilla och något att dricka!

Kontakt: Stig Fellman 0457 3451415