Grisfest för Östersocknens byalags medlemmar

11.08 18:00 - 23:00

Östersocknens Byalag ordnar traditionsenlig grisfest för sina medlemmar och ev gäster  på Kullholm den 11 augusti 2018 kl 18

Middag, program, lotteri och dans

Arrangör Brändö/Sanda

Anmälan snarast möjligt till:
Marita 0457 5483 951
Yngve 0457 3613 585

Styrelsen