Kommunfullmäktige

12.12 19:15 - 21:15

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 12 december kl 19:15 i kommungården för behandling av i kallelsen upptagna ärenden. Vid sammanträdet behandlas bl.a. följande:
- Budgeten för 2020
- Avgiftstaxorna för 2020

Allmänheten varmt välkommen!

Hälsar ordförande Stig Fellman