Kommunfullmäktige sammanträder

30.01 19:15 - 21:15

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 30 januari kl. 19.15 i Kommungården.
Offentligt sammanträde, åhörare varmt välkomna!
Hälsar Gun-Britt Gullbrandsson, fullmäktigeordförande