Kommunfullmäktige sammanträder

25.06 19:15 - 21:15
Kommunfullmäktige sammanträder torsdag 25 juni kl. 19.15 i Kommungården.
Offentligt sammanträde, åhörare varmt välkomna!
Hälsar Gun-Britt Gullbrandsson, fullmäktigeordförande