Körövning

17.05 18:30 - 20:30
Hej alla sångglada föglöbor!
Kom och sjung! Kören övar torsdagar kl. 18.30 i församlingshemmet. Alla som vill är välkomna att vara med. Ingen sångvana krävs. Vi övar kontinuerligt på torsdagar men kommer också att ha några projekt. Den som bara vill vara med och sjunga inför något projekt är välkommen att göra det. Kontakta gärna mig om du har frågor 0457-344 6264
Väl mött
Maria Piltz