Seniordag på Annagården

16.01 10:30 - 15:30

Seniordagen på Annagården startar kl 10:30. För alla 65+.
Huset bjuder på hemlagad ärtsoppa.
Se programmet i Föglöbladet jul/januari-nummer.
Lokaltrafiken kör buss från Vargskär där man kan hoppa på längs vägen. Från Öster-och Västersocken föreslås samåkning med färdtjänst. Vill du äta lunch eller har frågor kring skjutsen, ring Anne Lund på tel: 0457 3823 109.
Evenemanget annordnas av Folkhälsan i Föglö.