Vår kör håller julkonsert

16.12 12:00 - 21:00
Idag håller Vår Kör en julkonsert i kyrkan. Observera att tiden ej är fastslagen än! Mer information kommer!