Protokoll

Det går bra att prenumerera på protokoll elektroniskt eller per post. Kontakta då byråsekreterare Agneta Raitanen på tel. 50322 eller agneta.raitanen@foglo.ax (prisex.: 20 euro per år för fullmäktige och styrelseprotokoll elektroniskt, 17 euro per år för fullmäktigeprotokoll per post och 42 euro per år för styrelseprotokoll per post.)

Alla protokoll, från hur långt tillbaka i tiden som helst, finns till påseende på kommunkansliet.