Vad letar du efter?

Tillfällig avstängning av farled 2815 Bänö-Föglö

Publicerad 7.7.2020 14:48 | Uppdaterad 7.7.2020 14:52

Delgivning beslut ÅLR 2020/5622

Ålands landskapsregering har fattat beslut att stänga farled 2815 Bänö-Föglö båtrutt för allmän sjötrafik 250 m före och 250 m efter Brändöströmsbron. Det aktuella farledsavsnittet stängs av under perioden 10.8.2020 till 30.10.2022. Se bilaga figur 1.

Beslutet att stänga farleden kommer att delges allmänheten på landskapsregeringens och Föglö kommuns offentliga elektroniska anslagstavlor samt på landskapsregeringens hemsida och genom annonser i lokaltidningarna. Farledsavsnittet som spärras av ska markeras ut för att varna båtförare

Publicerad 7.7.2020
Uppdaterad 7.7.2020