Vad letar du efter?

Taxor- Barndagvård

Till Maja: kontrollera att de båda texterna överensstämmer!

 

Avgifter för barndagvård, förskola och eftermiddagsvård

Avgiften för dagvård bestäms enligt familjens storlek och månatliga kontinuerliga bruttoinkomster enligt ett avgiftssystem som baserar sig på L om klientavgifter.

Inkomstgränserna är följande:

 Antal personer Inkomstgräns euro/månad  Avgiftsprocent
 2  1.200 12,5
 3  1.400 10,1
 4  1.600 8,5
 5  1.800 8,5
 6  2.000 8,5

Dagvårdsavgiften uppbärs enligt anmälningar för 11 månader under verksamhetsåret. Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften höjas med 117 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.

Barndagvård

 • heldagsvård, över 25 timmar per vecka, max 190 € i månaden (enligt inkomst)

 • deltidsvård, max 7 timmar per dag och 35 timmar per vecka, max 160 € i månaden (enligt inkomst)

 • halvdagsvård, max 25 timmar per vecka, max 120 € i månaden (enligt inkomst)

 • förskola max. 20 timmar/vecka 100 € i månaden (fast avgift), tvillingrabatten utgör 50 %. För de tider som ingen förskola förekommer uppbärs ordinarie dagvårdsavgift.

 • eftermiddagsvård ("eftis") 100 € i månaden (fast avgift).

 • eftermiddagsvård som uppgår till max 10 timmar/vecka och inte senare än kl 16.30
  3 €/timme. Avgiften debiteras för bokad tid oberoende av nyttjande.

Tillfälliga barn i vård (1 dag/vecka eller 4 dgr/månad):

  Barn över 3 år  Barn under 3 år
heldag (mer än 5 timmar)  10 €  24 €* 
halvdag (mindre än 5 timmar)  7 €  21 €* 
*inkluderar avdrag på hemvårdsstödet

 

Tillfällig barndagvård för icke bofasta

Möjlighet att erhålla tillfällig barndagvård finns för icke fast bosatta, så att dagvårdsplats kan erhållas ifall ledig plats finns och anhållan lämnas in minst två veckor innan. Plats som beviljas av socialsekreteraren, kan beviljas endast i de fall kostnaderna inte överstiger intäkterna.

Avgiften för

 • högst 10 dagars dagvård är 50 % av den normala avgiften
 • 11 - 15 dagars dagvård är 75 % av den normala avgiften
 • 16 dagar eller fler är 100 % av den normala avgiften

Därtill en fast behandlingsavgift på 20 euro.

Syskonrabatt

Då från samma familj flera än ett barn är i kommunal dagvård har det yngsta barnets avgift enligt vederbörlig bruttoinkomst och det till sin ålder följande barnet en lika stor avgift som för det yngsta barnet, dock högst 95 euro per månad. För vart därpå följande barn uppbärs en avgift som är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. Hänv.: L om klientavgifter.

Frånvaro

Avvikelser från den fasta månadsavgiften kan endast förekomma om

 • barnet är frånvarande på grund av sjukdom mer än 10 verksamhetsdagar under kalendermånaden, då uppbärs halv månadsavgift, dock minst minimiavgift
 • barnet är frånvarande på grund av sjukdom samtliga dagar under en kalendermånad uppbärs minimiavgift för denna månad.

Stängning av daghemmet

Daghemmet kan stängas när barnantalet är lågt, som t.ex. vid olika "klämdagar". Beslut om detta fattas av socialsekreteraren. För dylika dagar när daghemmet håller stängt pga. lågt barnavtalges avdrag på dagvårdsavgiften ifrågavarande dagar. 

 

Avvikelser från den fasta månadsavgiften

- om barnet är frånvarande pga. sjukdom mer än 10 verksamhetsdagar under kalendermånaden uppbärs en halv månadsavgift, dock minst minimiavgift.
- om barnet är fråvarande pga. sjukdom samtliga dagar under en kalendermånad uppbärs minimiavgift för denna månad.

Avgift uppbärs inte (under perioden 1.9-31.5) för barn med skoluppskov som året innan skolstarten deltar i den skolförberedande undervisningen. Avgift för ev. "eftis" eller halvtidsplas debiteras dock för vård utöver förundervisningen.

I övriga fall uppbärs full månadsavgift. 

 

 

---------------

 

Avgifter för barndagvård, förskola och eftermiddagsvård

Avgiften för dagvård bestäms enligt familjens storlek och månatliga kontinuerliga bruttoinkomster enligt ett avgiftssystem som baserar sig på L om klientavgifter.

Inkomstgränserna är följande:

 Antal personer Inkomstgräns euro/månad  Avgiftsprocent
 2  1.200 12,5
 3  1.400 10,1
 4  1.600 8,5
 5  1.800 8,5
 6  2.000 8,5

Dagvårdsavgiften uppbärs enligt anmälningar för 11 månader under verksamhetsåret. Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften höjas med 117 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.

Barndagvård

 • heldagsvård, över 25 timmar per vecka, max 190 € i månaden (enligt inkomst)

 • deltidsvård, max 7 timmar per dag och 35 timmar per vecka, max 160 € i månaden (enligt inkomst)

 • halvdagsvård, max 25 timmar per vecka, max 120 € i månaden (enligt inkomst)

 • förskola max. 20 timmar/vecka 100 € i månaden (fast avgift), tvillingrabatten utgör 50 %. För de tider som ingen förskola förekommer uppbärs ordinarie dagvårdsavgift.

 • eftermiddagsvård ("eftis") 100 € i månaden (fast avgift).

 • eftermiddagsvård som uppgår till max 10 timmar/vecka och inte senare än kl 16.30
  3 €/timme. Avgiften debiteras för bokad tid oberoende av nyttjande.

Tillfälliga barn i vård (1 dag/vecka eller 4 dgr/månad):

  Barn över 3 år  Barn under 3 år
heldag (mer än 5 timmar)  10 €  24 €* 
halvdag (mindre än 5 timmar)  7 €  21 €* 
*inkluderar avdrag på hemvårdsstödet

 

Tillfällig barndagvård för icke bofasta

Möjlighet att erhålla tillfällig barndagvård finns för icke fast bosatta, så att dagvårdsplats kan erhållas ifall ledig plats finns och anhållan lämnas in minst två veckor innan. Plats som beviljas av socialsekreteraren, kan beviljas endast i de fall kostnaderna inte överstiger intäkterna.

Avgiften för

 • högst 10 dagars dagvård är 50 % av den normala avgiften
 • 11 - 15 dagars dagvård är 75 % av den normala avgiften
 • 16 dagar eller fler är 100 % av den normala avgiften

Därtill en fast behandlingsavgift på 20 euro.

Syskonrabatt

Då från samma familj flera än ett barn är i kommunal dagvård har det yngsta barnets avgift enligt vederbörlig bruttoinkomst och det till sin ålder följande barnet en lika stor avgift som för det yngsta barnet, dock högst 95 euro per månad. För vart därpå följande barn uppbärs en avgift som är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. Hänv.: L om klientavgifter.

Frånvaro

Avvikelser från den fasta månadsavgiften kan endast förekomma om

 • barnet är frånvarande på grund av sjukdom mer än 10 verksamhetsdagar under kalendermånaden, då uppbärs halv månadsavgift, dock minst minimiavgift
 • barnet är frånvarande på grund av sjukdom samtliga dagar under en kalendermånad uppbärs minimiavgift för denna månad.

Stängning av daghemmet

Daghemmet kan stängas när barnantalet är lågt, som t.ex. vid olika "klämdagar". Beslut om detta fattas av socialsekreteraren. För dylika dagar när daghemmet håller stängt pga. lågt barnavtalges avdrag på dagvårdsavgiften ifrågavarande dagar. 

 

Avvikelser från den fasta månadsavgiften

- om barnet är frånvarande pga. sjukdom mer än 10 verksamhetsdagar under kalendermånaden uppbärs en halv månadsavgift, dock minst minimiavgift.
- om barnet är fråvarande pga. sjukdom samtliga dagar under en kalendermånad uppbärs minimiavgift för denna månad.

Avgift uppbärs inte (under perioden 1.9-31.5) för barn med skoluppskov som året innan skolstarten deltar i den skolförberedande undervisningen. Avgift för ev. "eftis" eller halvtidsplas debiteras dock för vård utöver förundervisningen.

I övriga fall uppbärs full månadsavgift. 

Lis Karlsson

Socialsekreterare
Kommunkansliet
Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 15.4.2020