Vad letar du efter?

Taxor-Snöplogning

Avgifter för snöplogning

  • infart 0-100 meter 85 €

  • infart 101-500 meter 115 €

  • infart 501-1000 meter 190 €

  • infart 1001-2000 meter 220 €

  • infart över 2000 meter 290 €

  • grundavgift för företag 110,00 € samt enligt plogarens timdebitering till kommunen

Anmälningsavgift för kunder som ansluter sig mitt i säsongen 45 €.

Avgifterna är exklusive moms. 

Mer information om snöplogning

Under sidan Bygga & bo finns mer information om vägar och plogning! Där ser du till exempel vem som ansvarar för vilket distrikt! Klicka här så kommer du direkt till informationen!

Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 3.1.2021