Vad letar du efter?

Taxor- vatten och avlopp

Här kan du läsa om avgifterna för vatten och avlopp i kommunen!

Vatten

För anslutning till kommunalt vattenledningsnät och förbrukning av kommunalt vatten uppbär kommunen vattenavgift enligt nedan. 

Kommunal vattenavgift består av anslutningsavgift, grundavgift och bruksavgift. Anslutningsavgiften fastställs lika för samtliga fastigheter utgående från rördimensionen och i enlighet med LL om allmänna vatten- och avloppsverk (ÅFS 1979:29).

  • anslutningsavgift (rördimension, yttre mått) upp till 40 mm 3.305 €
  • anslutningsavgift (rördimension, yttre mått) upp till 50 mm 3.600 €
  • grundavgift: 190 €/abonnent/år
  • bruksavgift: 2,92 €/m3
  • hyra för kommunal vattenmätare: 46 €/år

Anslutningsavgifterna är momsfria.

Avloppsvatten

För avledande av avloppsvatten och dess renande uppbär kommunen avloppsvattenavgift i stöd av LL om avlopssvattenavgift (ÅFS 23/74) enligt nedan. 

Avloppsavgiften består av anslutningsavgift och bruksavgift (LL om avlopssvattenavgift § 3). 

Grunden för bestämmande av anslutningsavgiften för samtliga byggnader utgår från LL om avloppsvattenavgift samt LL om allmänna vatten- och avloppsverk.

För samtliga byggnader debiteras en anslutningsavgift per hus + en tilläggsavgift per lägenhet inom byggnaden. Avgiften faställs lika för samtliga lägenheter utgående från LL om avloppsvattenavgift.

Angående bestämmande av anslutningsavgift på basen av nytta i vissa fall stadgas i 4 § 4 mom. i LL om avloppsvattenavgift. Om bestämmande av bruksavgift med beaktande av avloppsvattnets exceptionella beskaffenhet eller mängdt samt övriga exceptionella förhållanden stadgas i 5 § 2 mom. LL om avloppsvattenavgift.

  • anslutningsavgift 3.400 €/hus + 1.300 €/lägenhet
  • byggnader utanför verkets verksamhetsområde 2.760 € + 960 €/lägenhet
  • bruksavgift: 4,65 €/m3

Anslutningsavgifterna är momsfria.

Mottagande av septisktankslam

  • mottagningsavgift för septisktankslam från slutna system 27,50 €/m3

  • mottagningsavgift för septisktankslam från 3-kammarbrunn 35,50 €/m3

 

Avgifter exklusive moms.

Kommunkansliet

Kommunkansliet

Hans-Kristian Skaag

Byggnadsinspektör
Kommunkansliet

Beatrice Teir

Bokförare/kanslist
Kommunkansliet
Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 28.9.2021