Vad letar du efter?

Socialnämnden

Förtroendevalda för 2020-2023

Ordförande Personlig ersättare
Ordförande Kurt Gullbrandsson, tel. 0457 342 8366 Linda Willfors
Vice ordförande Beatrice Sjöberg, tel. 040 729 1566 Torsten Sundblom
Gunilla Hagman Ann-Christin Snällström
Stefan Eriksson Esa Raitanen
Margaretha Karlsson Alfons Boström
   
   
Föredragande: Lis Karlsson  
socialsekreterare@foglo.ax, tel. 50151

 

Protokoll

Klicka här för att komma till socialnämndens protokoll.

Kurt Gullbrandsson

Ordförande Socialnämnden
Förtroendevald

Lis Karlsson

Socialsekreterare
Kommunkansliet

Socialnämndens sammanträden 2020

Januari -inget möte

Februari vecka 6

Mars vecka 10

April vecka 17

Maj -inget möte

Juni vecka 24

Juli - inget möte

Augusti vecka 34

September vecka 40 

Oktober vecka 42

November vecka 47

December vecka 51

 

Socialnämnden sammanträder i allmänhet onsdagar klockan 18.00. Vid brådskande ärenden sammankallas nämnden per telefon. Sammanträden kan också ställas in ifall socialsekreteraren och socialnämndens ordförande anser att antalet ärenden är ringa eller av annan motsvarande orsak.

Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 2.7.2020