Vad letar du efter?

Frågeformulär gällande situationen för personer med funktionsnedsättning

Ålands handikappförbund (ÅHF) ger nu alla personer med funktionsnedsättning möjlighet att informera om hur de upplever sin situation på Åland utgående från egna erfarenheter och egna funktionsnedsättningar. Ett digitalt frågeformulär finns publicerat på www.handicampen.ax. Svaren behandlas anonymt. Syftet med undersökningen är att få en aktuell och övergripande bild över hur Åland lever upp till restriktionerna i FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning.

 Förbundet behöver information och erfarenheter direkt från personer med funktionsnedsättning för tiden juni 2016 - juni 2020. Det är viktigt för oss att så många berörda ålänningar som möjligt svarar och hjälper oss samla in aktuell information. Informationen kommer också att hjälpa oss i vårt påverkansarbete på Åland.

Du kan hjälpa oss med att sprida information om frågeformuläret genom att dela det här mejlet i ditt nätverk, eller berätta till de berörda att frågeformuläret finns på förbundets hemsida eller även genom att skriva ut formuläret och hjälpa en person med en funktionsnedsättning att fylla i formuläret och ta med det till/skicka till förbundets kansli.

Svarstiden är till och med 14.6.2020.

Publicerad 28.5.2020
Uppdaterad 11.6.2020