Vad letar du efter?

Det går ännu att söka stöd för ensamföretagare, fram till 30.9.2020

Finska staten har beslutat att dela ut statsunderstöd på 250 miljoner euro till kommunerna i landet. Statsunderstödet ges för att kommunerna ska kunna bevilja stöd till ensamföretagare på grund av coronaviruset.

Ensamföretagaren ska ansöka om stödet till företagets hemkommun senast 30.9.2020.
Stödet är ett fast belopp på 2 000 euro som ska kunna användas till de kostnader som uppkommer för att driva företaget, t.ex. hyreskostnaden för lokaler, utrustning som förvärvats för affärsverksamheten, bokförings-, redovisnings- och kontorsutgifter mm.
Stödet kan inte användas för att täcka företagarens lönekostnader.

Föglö kommun tar emot ansökningar fortlöpande och hoppas att ansökningarna lämnas in så kompletta som möjligt för att handläggningen skall gå så smidigt som möjligt. Ofullständiga ansökningar gör att handläggningstiden förlängs i onödan.

Som bilaga hittar ni mer information kring villkor och vilka handlingar som behöver bifogas ansökan.
Ni hittar också som bilaga den ansökningsblankett som skall användas (framtagen av Arbets- och näringsministeriet). OBS. Betonas vikten av att ha alla behövliga bilagor bifogade för en smidigare handläggning.

Ansökan med tillhörande bilagor kan inlämnas såväl i elektroniskt format (pdf) som i pappersformat.
Ansökningarna inlämnas till info@foglo.ax alt. under adressen Föglö kommun, Tingsvägen 3, 22710 Föglö.
Kontaktperson gällande stödet i Föglö är kommundirektör Niklas Eriksson.

Publicerad 4.9.2020
Uppdaterad 4.9.2020