Vad letar du efter?

Kom med åsikter om Ålandstrafiken!

I denna enkät ombeds ni att besvara frågor om hur ni förhåller er till färjetrafiken i Ålands skärgård. Enkäten utförs i syfte att sammanställa och utvärdera hur Ålands skärgårdstrafik upplevs idag och hur den kan utvecklas i framtiden.

Den tar 5-10 minuter att svara på och er åsikt är viktig för oss, ni är självklart anonym. Enkäten utförs av ett oberoende konsultföretag vid namn Blue Advisory Group på uppdrag av Ålands Landskapsregering. Länk till enkäten - HÄR

Publicerad 26.9.2022
Uppdaterad 26.9.2022