Vad letar du efter?

Kulturbidrag 2023

Nu är det dags att ansöka om kulturbidrag från Föglö kommun! Fullständiga ansökningar skall vara fritids- och kulturnämnden tillhanda senast tisdag 14 februari 2023 kl. 15.00,

Kulturbidrag kan sökas för/av:

• Föreningar eller sammanslutningar med verksamhet i Föglö kommun
• Privatpersoner bosatta i Föglö kommun
• Kulturverksamhet som riktar sig till kommunens invånare
• Annat kulturevenemang eller tillställning som riktas till kommunens invånare

Läs fullständig annons till höger på sidan!

Bilagor

Publicerad 19.1.2023
Uppdaterad 19.1.2023