Vad letar du efter?

Möjlighet att söka verksamhets- och investeringsbidrag

Verksamhets- och investeringsbidragsansökningar 2022
Idrott, ungdom, fritid. 

Fullständiga ansökningar om verksamhets- och investeringsbidrag gällande
idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamhet 2022 skall vara fritids- och kulturnämnden
tillhanda senast torsdag 23 september 2021.

Fullständig information finnes på anslagstavlan.

Publicerad 20.8.2021
Uppdaterad 20.8.2021