Vad letar du efter?

Tulludden i Degerby utbjudes att hyra

Den s.k. ”Tulludden” i Degerby innefattande det s.k. ”Tullhuset” (huvudbyggnaden som är 549 m2 stor) jämte tillhörande bastu och uthus/lider samt del i källaren utbjudes till intresserade att hyra fr.o.m. 1.11.2021 då nuvarande hyresgästs kontrakt löper ut. De är intresserade av att fortsätta hyra, men kommunen vill innan beslut fattas efterhöra ifall det finns andra intresserade och i så fall för vilken typ av verksamhet. Att observera är att Tulludden inte uthyres som bostad eller fritidshus. Hyreskontrakt tecknas årsvis på minst ett år, önskemål om hyreskontraktets längd framförs vid hyresansökan och är beroende av vilken typ av verksamhet som avses bedriva på området och i huset. Visning av lokalerna ordnas vid förfrågan, kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel. 50215, eller kommundirektör Niklas Eriksson, tel. 50093 för avtalande av tid.

Närmare upplysningar ges också av någondera av ovanstående. Månadshyran är för närvarande 990 €/månad. Hyran justeras årligen beroende på kostnaderna. Fastigheten uthyres i befintligt skick, där taket byttes ut 2020 och ytrenoveringar har gjorts. Eventuella invändiga ombyggnader för att anpassa den egna verksamheten utföres av hyresgästen själv. Löpande driftskostnader tillkommer förstås (el, uppvärmning, vatten och avlopp, sophantering mm).

Hyresansökan skall inlämnas till Föglö kommun under adress Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt. niklas.eriksson@foglo.ax senast måndag 17 maj 2021 kl. 15.00

Publicerad 31.3.2021
Uppdaterad 31.3.2021