Vad letar du efter?

Uppdatering om begränsningar i kommunen pga COVID-19

Information till allmänheten (uppdaterad 28 juli 2020) gällande begränsningar fr o m 1 augusti 2020 vid Föglö kommuns enheter med anledning av COVID-19 pandemin

Bakgrund: Statsrådet i Finland i samråd med Republikens President utlyste undantagstillstånd i Finland fr o m 18 mars med anledning av covid-19-pandemin. Undantagstillståndet upphävdes fr o m 16 juni. Information om covid-19 finns på Statsrådets hemsida under adressen; valtioneuvosto.fi och landskapsregeringens hemsida regeringen.ax

Generell regel; Vid frågor om sjukvård, kontakta ÅHS, vid frågor om kommunens verksamhet kontakta kommunen.

Kommunkansliet: Öppet som vanligt må-fr kl. 10.00 – 15.00. Fortsättningsvis gäller att försiktighet skall iakttas enligt gällande riktlinjer med t ex avstånd och besökare med förkylningssymptom kan nekas tillträde och får sköta sina ärenden per epost eller telefon.

Byggnads- och tekniska kontoret: Öppet som vanligt. Rekommenderas dock som alltid att förhandsboka besök per telefon 50215 eller epost hasse.skaag@foglo.ax Övriga förhållningsregler som för kommunkansliet. OBS att byggnads- och tekniska kansliets kanslitid är måndag, onsdag, fredag kl. 9.00 – 11.30. OBS. Semesterstängt 4 juli – 9 augusti.

Socialkansliet: Öppet som vanligt. Rekommenderas dock som alltid att förhandsboka besök per telefon 50151 eller epost socialsekreterare@foglo.ax Övriga förhållningsregler som för kommunkansliet. OBS att socialkansliets telefon- och kanslitid är tisdag-torsdag kl. 12.00 – 14.30. Övriga tider stängt och hänvisas till epost. Semesterstängt 20 juli – 9 augusti.

Föglö grundskola: Skolåret inleds helt enligt planerna med närundervisning fr o m 18 augusti. Kontakt vid frågor; skolföreståndare Siv Fogelström tel. 50199 epost siv.fogelstrom@foglo.ax

Annagården: Omsorgen fortgår som vanligt. Förbud för besök utifrån till och med den 31 juli i enlighet med landskapsregeringens beslut, med trolig förlängning till 31 augusti (för vidare info ang. ev förlängning hänvisas till landskapsregeringens hemsida). Innebär bl.a. att besök till anhöriga endast kan ordnas via förhandsbokning enligt för Annagården gällande regler. Inga utomstående aktiviteter arrangeras tillsvidare. Kontakt vid frågor; Tel. 50077 epost katarina.liewendahl@foglo.ax

Övriga kommunala verksamheter: Daghemmet, biblioteket, fastighetsskötsel mm; verksamheten pågår som vanligt.

Niklas Eriksson Kommundirektör

Publicerad 30.7.2020
Uppdaterad 30.7.2020