Vad letar du efter?

Färdtjänst

Behörig enligt Socialvårdslagen att nyttja färdtjänst är:

  • person som har fysisk skada eller långvarig sjukdom som innebär att man inte kan anlita kollektivt trafikmedel utan oskäligt stora svårigheter.
  • person med syn-, hörsel-, tal- eller psykisk skada som medför att man inte kan orientera sig eller gestalta sin omgivning.

Färdtjänst beviljas för max 8 enkelresor/månad inom Föglö samt två enkelresor/månad utanför Föglö men inom Åland. Socialnämnden kan på anhållan, enligt prövning, av särskilda skäl bevilja utökad färdtjänst utöver ovanstående.

Avgift

För färdtjänst betalar klienten 30 % av de totala taxikostnaderna, men "självriskandelen" är alltid minst 6,00 €/enkelresa.

Ansökan tillsammans med läkarintyg sänds till Socialnämnden.

Lis Karlsson

Socialsekreterare
Kommunkansliet
Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 17.4.2020