Vad letar du efter?

Handikappunderstöd

Färdtjänst (enligt handikappservicelagen)

En gravt handikappad person som inte kan anlita allmänna kommunikationsmedel har rätt till minst 18 enkelresor/månad som hör till det dagliga livet. Tillkommer skilt resor för studier och arbete.

Självrisken är 6 €/enkelresa.

Ansökan tillsammans med läkarintyg sänds till Socialnämnden i Föglö.

Ekonomiskt understöd

En gravt handikappad person kan söka ekonomiskt bidrag för skäliga kostnader för ändringsarbeten samt redskap och anordningar i bostaden då de är nödvändiga på grund av handikappet eller sjukdomen.

Ansökan tillsammans med läkarintyg sänds till Socialnämnden i Föglö.

Personlig hjälpare

En gravt handikappad person har rätt till personlig assistans i hemmet. Med hjälp av den personliga assistansen kan den handikappades förmåga att klara sig själv och delta i olika verksamheter i samhället förbättras eller bibehållas.
Den handikappade personen är arbetsgivare och lön betalas av kommunen.

Ansökan tillsammans med läkarintyg sänds till Socialnämnden i Föglö.

Lis Karlsson

Socialsekreterare
Kommunkansliet
Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 18.3.2020