Vad letar du efter?

Elektronisk anslagstavla

Välkommen till Föglö kommuns lagstadgade elektroniska anslagstavla.

Publicerad 31.5.2023 15:21 | Uppdaterad 31.5.2023 15:23

Företagsam Skärgård rf håller sitt årsmöte 21.6.2023 på Ålands Landsbygdscentrum i Jomalaby kl 13.30

Publicerad 31.5.2023 10:27 | Uppdaterad 31.5.2023 10:32

Byggnads- och Tekniska nämnden sammanträder måndagen den 5.6.2023 kl. 17.30 på Kommungården. På föredragningslistan finns 9 ärenden att behandla.

Publicerad 30.5.2023 16:05 | Uppdaterad 30.5.2023 16:20

Bildningsnämnden sammanträder tisdagen den 6.6.2023 kl. 16.15 på Kommungården. På föredragningslistan finns 16 ärenden att behandla.

Publicerad 30.5.2023 14:56 | Uppdaterad 30.5.2023 15:15

Ålands kommunförbund höll ordinarie vårstämma fredagen den 26.5.2023. Där behandlades paragraferna 1-5 och fastställdes bokslut och verksamhetsberättelse för år 2022.

Publicerad 25.5.2023 11:29 | Uppdaterad 25.5.2023 11:36

Kommunstyrelsen sammanträder tisdagen den 30.5.2023 kl. 17.30 på Vargskärsgården. På föredragningslistan finns 10 ärenden att behandla.

Publicerad 17.5.2023 11:37 | Uppdaterad 25.5.2023 09:19

Trafikkommittén sammanträder onsdagen den 24.5.2023 kl. 16.15 på Kommungården i Degerby. På föredragningslistan finns 8 ärenden att behandla.

Publicerad 16.5.2023 17:02 | Uppdaterad 16.5.2023 17:07

Förbundsstämman för Ålands kommunförbund sammankallas till sammanträde fredag 26 maj 2023 kl. 14:00 i Geta skola. Se bifogad kungörelse.

 

Publicerad 10.5.2023 09:06 | Uppdaterad 16.5.2023 08:52

Byggnads- och Tekniska nämnden sammanträder måndagen den 15.5.2023 kl. 17.30 på Kommungården i Degerby. På föredragningslistan finns 7 ärenden att behandla.

Publicerad 24.3.2023 07:52 | Uppdaterad 24.3.2023 07:55

Välkommen till Ekholm på Föglö, ett nyproducerat, detaljplanerat bostadsområde där vi nu bjuder ut tomter till försäljning.

Niklas Eriksson

Kommundirektör
Kommunkansliet

Agneta Raitanen

Byråsekreterare
Kommunkansliet
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 28.5.2021