Vad letar du efter?

Elektronisk anslagstavla

Välkommen till Föglö kommuns lagstadgade elektroniska anslagstavla.

Publicerad 1.3.2021 11:58 | Uppdaterad 1.3.2021 12:00

Information till allmänheten (uppdaterad 1 mars 2021) gällande begränsningar fr o m 1 mars 2021 vid Föglö kommuns enheter med anledning av COVID-19 pandemin.

Publicerad 26.2.2021 08:00 | Uppdaterad 1.3.2021 17:42

Till höger finns bilagor med bilder på objekten som utannonserades i senaste Föglöbladet. 

 

Vid förfrågningar, kontakta arbetsledare Erik Fellman på tel; 0457-3456658.

Publicerad 25.2.2021 12:56 | Uppdaterad 26.2.2021 15:10

Kommunstyrelsen i Föglö sammanträder torsdagen den 2.3.2021 på Kommungården klockan 16.15. På föredragningslistan finns 12 paragrafer att behandla.

Publicerad 24.2.2021 13:08 | Uppdaterad 24.2.2021 13:19

Byggnads- och Tekniska nämnden i Föglö sammanträder måndagen den 1.3.2021 på Kommungården klockan 18.00. På föredragningslistan finns 15 paragrafer att behandla.

Publicerad 19.2.2021 11:22 | Uppdaterad 19.2.2021 11:27

Fritids- och kulturnämnden i Föglö sammanträder onsdagen den 24.2.2021 på Kommungården klockan 18.45. På föredragningslistan finns 11 paragrafer att behandla.

Publicerad 18.2.2021 15:04 | Uppdaterad 18.2.2021 15:06

Bodar mot torget

Publicerad 11.2.2021 11:19 | Uppdaterad 11.2.2021 11:28

Kommunfullmäktige i Föglö sammanträder torsdagen den 18.2.2021 på Kommungården klockan 19.15. På föredragningslistan finns 14 paragrafer att behandla.

Publicerad 11.2.2021 08:57 | Uppdaterad 11.2.2021 09:09

Bildningsnämnden i Föglö sammanträder tisdagen den 16.2.2021 på Kommungården klockan 16.15. På föredragningslistan finns 11 paragrafer att behandla.

Publicerad 23.1.2021 13:36 | Uppdaterad 23.1.2021 13:37

Nu är det dags att ansöka om kulturbidrag från Föglö kommun! Fullständiga ansökningar skall vara fritids- och kulturnämnden tillhanda senast måndag 15 februari 2021 kl.

Publicerad 20.11.2020 13:55 | Uppdaterad 20.11.2020 13:59

Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö kommun bjuder ut på odelad totalentreprenad tillbyggnad av vattenverksbyggnaden i Degerby by.

Niklas Eriksson

Kommundirektör
Kommunkansliet

Agneta Raitanen

Byråsekreterare
Kommunkansliet
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 8.4.2020