Vad letar du efter?

Elektronisk anslagstavla

Välkommen till Föglö kommuns lagstadgade elektroniska anslagstavla.

Publicerad 1.12.2020 11:03 | Uppdaterad 1.12.2020 11:06

Företagsam Skärgård sammanträder måndagen den 14.12.2020 på ABF, Ålandsvägen 40 klockan 13.00. På föredragningslistan finns 9 paragrafer att behandla.

Publicerad 26.11.2020 15:00 | Uppdaterad 26.11.2020 15:03

Kommunstyrelsen i Föglö sammanträder tisdagen den 1.12.2020 på Kommungården i Degerby klockan 16.15. På föredragningslistan finns 28 paragrafer att behandla.

Publicerad 20.11.2020 17:31 | Uppdaterad 20.11.2020 17:38

Fredagen den 11 december 2020 kommer infrastrukturminister Christian Wikström till Föglö.
Möte med allmänheten hålls kl. 19.00 på Kommungården.

Publicerad 20.11.2020 13:55 | Uppdaterad 20.11.2020 13:59

Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö kommun bjuder ut på odelad totalentreprenad tillbyggnad av vattenverksbyggnaden i Degerby by.

Publicerad 19.11.2020 12:59 | Uppdaterad 19.11.2020 13:10

Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 26.3.2020 att fastställa vägplan för landsväg nr 710, sträckan Kyrkvägens v.s. - Hummersö v.s. i Föglö kommun.

Publicerad 17.11.2020 10:36 | Uppdaterad 17.11.2020 10:39

Bildningsnämnden i Föglö sammanträder tisdagen den 24.11.2020 på Kommungården i Föglö klockan 16.15. På föredragningslistan finns 16 paragrafer att behandla.

Publicerad 13.11.2020 14:57 | Uppdaterad 13.11.2020 15:00

Socialnämnden i Föglö sammanträder onsdagen den 18.11.2020 på Kommungården i Föglö klockan 16.15. På föredragningslistan finns 11 paragrafer att behandla.

Publicerad 13.11.2020 11:35 | Uppdaterad 13.11.2020 11:47

Kommunstyrelsen i Föglö sammanträder torsdagen den 19.11.2020 på Kommungården i Degerby klockan 16.15. På föredragningslistan finns 12 paragrafer att behandla.

Publicerad 6.11.2020 09:49 | Uppdaterad 6.11.2020 09:55

Kommunfullmäktige i Föglö sammanträder torsdagen den 12.11.2020 på Kommungården klockan 19.15. På föredragningslistan finns 17 paragrafer att behandla.

Niklas Eriksson

Kommundirektör
Kommunkansliet

Agneta Raitanen

Byråsekreterare
Kommunkansliet
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 8.4.2020