Vad letar du efter?

Möjligheten att själv påverka

Initiativrätt

På Åland finns en kommunallag (1997:73 §32) som handlar om kommunmedlemmarnas initiativrätt. Kommunmedlemmarna har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagarna skall informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Styrelsen skall minst en gång om året underrätta fullmäktige om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges behörighetsområde och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Varje kommuninvånare, som så önskar, kan lämna in ett medborgarinitiativ till kommunen. Närdemokratin på Åland gör att invånarna har lätt att kontakta både politiker och tjänstemän i den egna kommunen med frågor och synpunkter.

Du kan kontakta någon ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i någon av nämnderna för att föra fram dina åsikter och önskemål.

Niklas Eriksson

Kommundirektör
Kommunkansliet

Andreas Henriksson

Kommunstyrelsens ordförande
Förtroendevald

Rainer Juslin

Kommunfullmäktiges ordförande
Förtroendevald
Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 26.1.2024