Vad letar du efter?

Dokument

Här försöker vi samla alla kommunala dokument. Alla dokument öppnas i nytt fönster i pdf-format. Saknar du något dokument? Kontakta kommunkansliet på tel. 50322 eller info@foglo.ax.

Arbetsplaner

Byggnadsordning

Den 12 december 2013 godkände Föglö kommun en ny byggnadsordning för kommunen. Den nya byggnadsordningen började gälla 1.1.2014. Klicka här för att läsa byggnadsordningen!

Degerby byggnadsplan

Kommunfullmäktige i Föglö fastställde byggnadsplanen för Degerby den 19.9.2013. Här kan du läsa detaljplanebestämmelserna och här hittar du byggnadsplanen!

Flaggpolicy i kommunen

Den 11.2.2014 fastställde kommunstyrelsen i Föglö en policy för flaggning i kommunen. Du kan läsa hela policyn här!

Jämställdhetsplan

Syftet med jämställdhetsplanen är att ge Föglö kommun ett redskap att både som myndighet och arbetsgivare målinriktat främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Här kan du läsa jämställdhetsplanen. Föglö grundskola har en egen jämställdhetsplan, den kan du läsa här! Föglö kommun har även en likabehandlingsplan som finns att läsa här. 

Kommunplan

Föglö kommun har en kommunplan som revideras av kommuplanekommittén och lämnas sen över till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. För att se kommunplanen för 2021-2025 kan du klicka här!

Miljöhandlingsplan 

Kommunfullmäktige i Föglö fastställde den reviderade miljöhandlingsplanen den 30 juni 2011. De olika enheterna i kommunens förvaltning har kartlagt den miljöpåverkan som verksamheterna orsakar. Efter kartläggningen har en miljöhandlingsplan utvecklats för respektive verksamhetsområde. Här kan du läsa hela miljöhandlingsplanen!

Personuppgiftspolicy

Föglö kommuns personuppgiftspolicy fastställdes av kommunstyrelsen 19.11.2019.
Klicka här för att ta del av den.

Renhållningsplan och renhållningstaxan

Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö är ansvarig renhållningsmyndighet med lagstadgat ansvar för hanteringen av hushållens avfall i kommunen. Taxan fastställdes av kommunfullmäktige vid sammanträde 15.12.2016.

Informationsblad

Ett informationsblad som bifogas med fakturan för avfallshantering för år 2016 finns också att läsa här! Klicka här så öppnas ett nytt fönster med en pdf-fil!

Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 28.10.2021