Vad letar du efter?

Dokument

Här försöker vi samla alla kommunala dokument. Alla dokument hittas som bilagor i kolumnen till höger och nedan hittas en kort beskrivning av dokumenten. Saknar du något dokument? Kontakta kommunkansliet på tel. 50322 eller info@foglo.ax.

Arbetsplaner och viktiga dokument

1. Förvaltningsstadgan för Föglö kommun.

2. Föglös budget för 2023.

3. Kommunplan för Föglö kommun. Kommunplanen revideras av kommunplanekommittén och lämnas sen över till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling. Till höger hittas kommunplanen för 2023-2027.

4. Samtliga kommunens taxor och avgifter för 2023.

5. Arbetsplanen för daghemmet Myran 2021-2022.

6. Arbetsplan för förundervisningen 2020-2021.

7. Arbetsplan för Föglö grundskola 2022-2023.

8. Föglö kommuns äldreomsorgsplan för de boende i kommunen. Planen gäller för åren 2021-2024.

9. Den 12 december 2013 godkände Föglö kommun en ny byggnadsordning för kommunen. Den nya byggnadsordningen började gälla 1.1.2014.

10. Degerby detaljplan. Kommunfullmäktige i Föglö fastställde byggnadsplanen för Degerby den 19.9.2013.

11. Kartöversikt detaljplan Degerby.

12. Flaggningspolicy. Den 11.2.2014 fastställde kommunstyrelsen i Föglö en policy för flaggning i kommunen.

13. Föglö kommuns jämställdhetsplan. Syftet med jämställdhetsplanen är att ge Föglö kommun ett redskap att både som myndighet och arbetsgivare målinriktat främja jämställdheten mellan kvinnor och män.

14. Skolan har en egen jämställdhetsplan.

15. Föglö kommuns likabehandlingsplan.

16. Kommunfullmäktige i Föglö fastställde den reviderade miljöhandlingsplanen den 30 juni 2011. De olika enheterna i kommunens förvaltning har kartlagt den miljöpåverkan som verksamheterna orsakar. Efter kartläggningen har en miljöhandlingsplan utvecklats för respektive verksamhetsområde.

17. Föglö kommuns personuppgiftspolicy fastställdes av kommunstyrelsen 19.11.2019.

18. Kommunens renhållningsplan för åren 2020-2029. Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö är ansvarig renhållningsmyndighet med lagstadgat ansvar för hanteringen av hushållens avfall i kommunen.

19. Informationsblad gällande avfallshanteringen inom Föglö kommun för år 2022.

 

Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 18.1.2023