Vad letar du efter?

Förtroendevalda

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Föglö leder kommunens totala förvaltning i enlighet med de riktlinjer och strategier som kommunfullmäktige godkänt i samband med budgetbehandlingen. 

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vart fjärde år av kommuninvånarna. Söndagen den 20 oktober 2019 hölls senaste valet. Kommunfullmäktiges möten är offentliga, den som är intresserad får gärna komma och lyssna på diskussionerna under ett möte.

Valresultatet hittar du under "Bilagor" på den här sidan.

Nämnder

I Föglö kommun finns fyra nämnder. Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas och väljer också ledamöter till dem. Nämndsammansättningen från 1.1.2020 valdes av det fullmäktige som tillträdde 1.1.2020. Nämnderna förbereder ärenden som ska beslutas av styrelsen. Nämnderna ska också genomföra beslut som fattas på styrelsens och kommunfullmäktiges möten.

Valresultatet 2019

Om du vill se vilka som valdes in i fullmäktige och vilka som blev ersättare år 2019 (för perioden 2020-2023) hittar du det i en .pdf under "Bilagor" på den här sidan.

Niklas Eriksson

Kommundirektör
Kommunkansliet

Rainer Juslin

Kommunfullmäktiges ordförande/ Bildningsnämndens orförande
Förtroendevald

Andreas Henriksson

Kommunstyrelsens ordförande
Förtroendevald
Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 26.1.2024