Vad letar du efter?

Brand och räddning

Ålands räddningsmyndighet

Den nya räddningsmyndigheten har börjat verka sedan 1 maj 2024 och har fått namnet Ålands räddningsmyndighet.

Räddningsmyndigheten handhar de uppgifter inom räddningsväsendet som åligger kommunerna enligt Räddningslagen ÅFS 106/2006 eller senare motsvarande lagstiftning. 

Läs mer om brandsäkerhet på SPEK - Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Kontaktuppgifter till Ålands Räddningsmyndighet:

Föglö Frivilliga brandkår

Den lokala släckningsverksamheten sköts av Föglö frivilliga brandkår, FöFBK. Provalarm görs samma dag som det är övning, ungefär en gång per månad. (Vilka dagar det är övning kan du se till höger.) Samtidigt som provalarm görs, skickas ett sms till de som är med på alarmcentralens lista där det står att det är provalarm och att det är övning samma kväll. Provalarm kan också göras på andra tider än de dagar det är övning!

Styrelsen för Föglö frivilliga brandkår

  • Patrik Fellman, ordförande
  • Isak Fyrvall, kassör 
  • Erik Fellman
  • Simon Johansson

     

  • Patrik Åhs Wendell, suppleant

Kårchefer

  • I kårchef, Isak Fyrvall
  • Vice kårschef, Simon Johansson

Rustmästare

  • Isak Fyrvall och Simon Johansson

 

Isak Fyrvall

Kårchef Föglö frivilliga brandkår
Förening på Föglö

Patrik Fellman

Ordförande Föglö FBK
Övrigt
Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 19.6.2024