Vad letar du efter?

Bildningsnämnden

Ansvarsområden för nämnden

Bildningsnämnden omfattar Föglö Grundskolas verksamhet där ingår skolbespisningen, fastighetsskötseln och skolskjutsarna.

Förtroendevalda för 2020-2023

 • Ordförande Kim Tähtinen, Telefon 0457 361 3374. Personlig ersättare: Robin Lundin.
 • Vice ordförande Rainer Juslin, Telefon 050 511 9955. Personlig ersättare: Andreas Henriksson.
 • Hans Helin, Personlig ersättare: Leif Eriksson.
 • Diana Raitanen, Personlig ersättare: Gun-Britt-Gullbrandsson
 • Sofia Sommarlund, Personlig ersättare: Marlena Kullbäck
 • Föredragande: Skoldirektör Kerstin Lindholm, Telefon 040 516 5397.

Kim Tähtinen

Ordförande Bildningsnämnden
Förtroendevald

Kerstin Lindholm

Utbildningschef
Föglö grundskola

Bildningsnämndens möten 2023

 • 7.3
 • 21.3
 • 9.5
 • 13.6
 • 22.8
 • 26.9 kl. 15.15 (budgetmöte)
 • 14 .11

Tisdagar kl 16.15 om inget annat anges.

Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 31.1.2023