Vad letar du efter?

Bildningsnämnden

Ansvarsområden för nämnden

Bildningsnämnden omfattar Föglö Grundskolas verksamhet där ingår skolbespisningen, fastighetsskötseln och skolskjutsarna.

Förtroendevalda för 2024-2027

 • Ordförande Rainer Juslin, Telefon 050 511 9955, rainer.juslin@aland.net.
  Personlig ersättare: Kerli Kallas.
 • Vice ordförande Jenni Avellan-Jansson, telefon: 0449728815, jenni.avellan@gmail.com.
  Personlig ersättare: Erik Fellman.
 • Cecilia Malmlund, Personlig ersättare: Marlena Kullbäck.
 • Johan Lindfors, Personlig ersättare: Andreas Henriksson
 • Sofia Sommarlund, Personlig ersättare: Hans Helin
 • Föredragande: Skoldirektör Kerstin Lindholm, Telefon 040 516 5397.

Rainer Juslin

Kommunfullmäktiges ordförande/ Bildningsnämndens orförande
Förtroendevald

Jenni Avellan-Jansson

Vice ordförande bildningsnämnden
Förtroendevald

Kerstin Lindholm

Utbildningschef
Föglö grundskola

Bildningsnämndens möten 2023

 • 7.3
 • 21.3
 • 9.5
 • 13.6
 • 22.8
 • 26.9 kl. 15.15 (budgetmöte)
 • 14 .11

Tisdagar kl 16.15 om inget annat anges.

Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 29.1.2024