Vad letar du efter?

Taxor

Till höger under bilagor hittas taxor och avgiftsbeskrivningar kring "bygga och bo" gällande bland annat avfall, bygglov och vatten.

För frågor rörande avgifterna kontakta Hans-Kristian Skaag på hasse.skaag@foglo.ax alt. tel. 50215 eller 0400937215.

Publicerad 15.4.2020
Uppdaterad 29.12.2023