Vad letar du efter?

Förvaltning

Kommunkansliet finns i Kommungården som är beläget i Degerby centrum, på Tingsvägen 3. I Kommungården finns också byggnads- och tekniska kansliet. Lantbrukskansliet är bemannat första tisdagen i varje månad.

På kommunkansliet jobbar vi för en öppen och effektiv förvaltning. Vi vill att kommunens invånare skall känna sig delaktiga och välkomna. Vår främsta uppgift är att ge snabb och saklig service.

Kommunkansliet

Kommunkansliet

Niklas Eriksson

Kommundirektör
Kommunkansliet

Andreas Henriksson

Kommunstyrelsens ordförande
Förtroendevald

Kommunkansliets öppettider

Måndag - fredag
kl. 10.00 - 15.00

 

Byggnadskansliet är öppet:
måndag, onsdag och fredag kl. 9.00 - 11.30

Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 29.10.2021