Vad letar du efter?

Vägar och plogning

Kommunen upprätthåller snöplogning av privata infarter och för företag i kommunen. Den som vill beställa snöplogning kan kontakta Hasse Skaag.

Villkor för att plogningen skall utföras

  • kommunen plogar infarter åt kommuninnevånare och företag inom kommunen.
  • infart vändplan skall vara utmärkta med plogkäppar och fria från fasta hinder till en höjd av fyra meter.
  • vändplan plogas så att det går att vända en personbil på denna.

 

Plogningen utföres enligt följande

  • plogaren inleder plogning då tio centimeter snö har fallit vid normalt snöande eller då omständigheterna det påkallar vid snöoväder (vägar yr igen och dylikt).
  • i första hand kommunala vägarna därefter privata infarter och till sist företag. 

Vägområde

Byggnads- och tekniska nämnden vill påminna om att vägområdet vid kommunalvägar sträcker sig en meter bakom dikets bakslänt. Varken kommunen eller de entreprenörer som sköter vägunderhåll och snöröjning är ansvariga för eventuella skador på häckar, konstruktioner med mera som finns närmare vägen än denna gräns. Tänk också på att trafiksäkerheten påverkas om sikten försämras runt vägområdet!

Ansvariga för plogningen

Snöplogningen i de olika distrikten sköts av följande personer

 

Distrikt Kontaktperson
Vargskär  Daniel Englund, tel. 0457 382 8772
Västersocken  Alfons Boström, tel. 0457 072 1266
Östersocken  Isak Fyrvall, tel. 040 815 0832 
Sonboda  Patrik Olin, tel. 0457 342 1715
Degerö Alfons Boström, tel. 0457 072 1266
Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 27.11.2023