Vad letar du efter?

Skolans olika planer

Föglö grundskola har en arbetsplan för varje läsår. 
Skolan har också en skolstadga. Den 15 december 2011 godkände kommunfullmäkige skolstadgan som ska gälla.

Alla planer som beskrivs på den här sidan under "Bilagor".

KiVa Skola-programmet

KiVa är en förkortning av Kiusaamisen Vastainen, som på svenska betyder ungefär mot Mot mobbning. KiVa-lektionerna ger eleverna medel för att motarbeta mobbning.

Handlingsplan för elever med till exempel läs- och skrivsvårigheter

Föglö grundskola har en handlingsplan som är till för elever med läs- och skrivsvårigheter.

IKT-plan

IKT står för informations- och kommunikationsteknik och är inget särskilt ämne i skolan utan det är integrerat i andra ämnen.

Jämställdhetsplan

I elevernas uppväxtmiljö och i skolan formas attityder och beteendemönster. Sättet att uppträda i skolan både mot varandra och mot elever har betydelse när attityderna formas hos den enskilde eleven. De vuxnas beteenden, våra synsätt och våra värderingar i jämställdhetsfrågor påverkar barn och ungdomar. I skolan har vi därför en skyldighet att sätta oss in i dessa frågor samt medvetet agera för rättvisa och jämställdhet mellan män och kvinnor.

Krisplan

Skolans krisplan är en beredskapsplan att ha tillhands när något händer som utlöser en kris. Vid en kritisk händelse eller katastrof som berör skolans verksamhet, personal, elever samt anhöriga ska skolan kunna hantera situationen. Målsättningen är att de psykiska och fysiska skador på människor samt förstörelse av egendom och miljö ska minskas med hjälp av en krisplan.

Räddningsplan

Skolan har en räddningsplan där till exempel byggnaden och verksamheten är beskriven, en riskinventering och hur man utrymmer skolan.

SANT-plan

SANT är en förkortning av sniffning, alkohol, narkotika och tobak. I den här planen finns en beskrivning på hur man ska sköta undervisningen angående följderna av missbruk av t.ex. alkohol och tobak.

Mobbningsplan

Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 26.1.2022