Vad letar du efter?

Annagården

Omsorgshemmet Annagården består av 17 lägenheter för permanent boende, ett rum för periodvård samt ett dagvårdsrum. Rummen är på 18,4-20,6 kvadrat. Ett av rummen är större, 28,9 kvadrat.
I rummen finns en säng, sängbord samt taklampa. Resten möblerar klienten efter eget önskemål.

Boendet är ett så kallat öppet boende där hyresgästen betalar skilt för omsorg och måltider.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Annagården, äldreomsorgschefen samt ansvarig kock vid Annagården på Föglö hittas till höger.

Annagården kan besökas på adressen Föglövägen 88, 22710 Föglö.

Rum på Annagården

Om ditt behov av stöd och omvårdnad i vardagen är stort kan du ansöka om boende på Annagården ESB.
Boende till Annagården antas på basen av vård- och servicebehovet och föregås av en bedömning av behovet. 

För närmare information kontakta äldreomsorgschefen.

Annagårdens kök

Annagårdens kök är beläget under samma tak som omsorgshemmet Annagården. I köket tillreds mat till de boende på omsorgshemmet, de som bor i Annagårdens pensionärslägenheter och till övriga personer boende ute i kommunen.

Beställning av mat från Annagårdens kök skall göras två dagar före på tel. +358 (0)18 50025. 

Heli Gåvefeldt

Äldreomsorgschef
Omsorgshemmet Annagården

Salla Laakkonen

Ansvarig kock
Omsorgshemmet Annagården

Omsorgshemmet Annagården

Omsorgshemmet Annagården
Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 8.3.2023