Vad letar du efter?

Kommunens fonder

På kommunkansliet kan man göra inbetalningar till följande fonder och organisationer;

Cancerfonden (min. 15 €, skilt kort)

Konstfonden (min. 15 €, skilt kort)

Miljöfonden (min. 15 €, skilt kort)

Idrottsstipendiefonden (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö kommuns fond för barndagvården (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö kommuns fond för äldreomsorgen (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö kommuns studiestipendiefond (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö grundskolas stipendiefond (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö hembygdsförening (min. 15 €)

Östersocknens byalag (min. 20 €)

Röda Korset (min. 15 €)

Garantiföreningen för Matsmårs (min. 10 €)

Föglö kyrkogårds Blomsterfond (min. 10 €)

Publicerad 1.11.2021
Uppdaterad 1.11.2021