Vad letar du efter?

Byggnads- och tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Byggnadslov skall sökas när du bygger nytt, bygger om eller bygger till och även för väsentliga fasadförändringar. Byggnadsanmälan krävs för mindre oisolerade lager- och förrådsbyggnader som är högst 10 m².

Ansökan om byggnadslov (och andra ansökningar) skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda minst 20 dagar före sammanträdesdagen.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för:

 • Kommunens fastigheter (Kommungården, Föglö grundskola, Daghemmet Myran, Annagården, Annagårdens pensionärslägenheter, Sanda skola, Branddepån och Kommunens radhus)
 • Vatten- och avloppsverket i Degerby
 • Sköter de allmänna områden i Degerby centrum
 • kommunens simstränder i Degerby Sinting och Hastersboda Storgetösund

Trafikleder

Detta resultatområde omfattar vägnämnden, privata vägar, kommunala vägar och trafikleder samt administration.

Förtroendevalda för 2024-2027

 • Ordförande Stefan Laine, telefon 04575221757, personlig ersättare Linda Willfors
 • Vice ordförande Johan Gustavsson, telefon 0407080952, personlig ersättare Katarina Mörn
 • Maria Svedmark, personlig ersättare Cornelis Lundin
 • Leif Eriksson, personlig ersättare Kent Eriksson
 • Marie Lagergren, personlig ersättare Susanne Hellström
 • Anneli Jansson, personlig ersättare Isak Sundblom
 • Föredragande Hasse Skaag, Telefon 018-50215

Stefan Laine

Ordförande Byggnads- och tekniska nämnden
Förtroendevald

Byggnads- och tekniska nämndens sammanträden 2024

12 februari
11 mars
15 april
13 maj
10 juni
1 juli
26 augusti
30 september
14 oktober
16 december

 

De ordinarie sammanträdena hålls i Kommungården i Degerby enligt ovanstående lista klockan 17.30 om inget annat bestäms.

Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 4.3.2024