Vad letar du efter?

Byggnads- och tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Byggnadslov skall sökas när du bygger nytt, bygger om eller bygger till och även för väsentliga fasadförändringar. Byggnadsanmälan krävs för mindre oisolerade lager- och förrådsbyggnader som är högst 10 m².

Ansökan om byggnadslov (och andra ansökningar) skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda minst 20 dagar före sammanträdesdagen.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för:

  • Kommunens fastigheter (Kommungården, Föglö grundskola, Daghemmet Myran, Annagården, Annagårdens pensionärslägenheter, Sanda skola, Branddepån och Kommunens radhus)
  • Vatten- och avloppsverket i Degerby
  • Sköter de allmänna områden i Degerby centrum
  • kommunens simstränder i Degerby Sinting och Hastersboda Storgetösund

Trafikleder

Detta resultatområde omfattar vägnämnden, privata vägar, kommunala vägar och trafikleder samt administration.

Förtroendevalda för 2020-2023

  • Ordförande Stefan Laine, Telefon 04575221757, Personlig ersättare Rainer Juslin
  • Vice ordförande Johan Gustavsson, Telefon 0407080952, Personlig ersättare Katarina Mörn
  • Margareta Nordblom, Personlig ersättare Maria Svedmark
  • Leif Eriksson, Personlig ersättare Dan Eriksson
  • Marie Lagergren, Personlig ersättare Susanne Hellström

 

  • Föredragande Hasse Skaag, Telefon 018-50215

Stefan Laine

Ordförande Byggnads- och tekniska nämnden
Förtroendevald

Hans-Kristian Skaag

Byggnadsinspektör
Kommunkansliet

Byggnads- och tekniska nämndens sammanträden 2023

23 januari

6 mars

17 april

15 maj

5 juni

3 juli

4 september

25 september (budgetmöte)

9 oktober

13 november

18 december

 

De ordinarie sammanträdena hålls i Kommungården i Degerby enligt ovanstående lista klockan 17.30 om inget annat bestäms.

Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 5.2.2021