Vad letar du efter?

Avfallshantering

Föglö kommun har ansvaret för avfallshanteringen i kommunen sedan 1 januari 2011. Med anledning av detta har kommunen fastställt en renhållningsplan och renhållningsbestämmelser för kommunen.

Den som vill ha fastighetsnära hämtning av brännbart avfall och bioavfall kan vänligen kontakta Ålands Renhållnings Ab.

Återvinningscentralens öppettider 2021

Den bemannade återvinningscentralen i Stentorpa har öppet följande tider

  • januari-mars och oktober-december jämna veckor helgfri torsdag kl. 17-19.
  • april-september alla helgfria torsdagar kl. 17-19.
  • maj-augusti även söndagar kl. 14-16.

Byggnads- och tekniska nämnden kan vid behov lägga in extra öppethållningsdagar vid den bemannade återvinningscentralen. Dessa dagar annonseras ut i Föglöbladet, så kontrollera alltid i Föglöbladet.

Information om avfallshanteringen på Föglö 

Kärlet för återvinningsbar plast har tagits bort från de obemannade återvinningsstationerna då sorteringen inte fungerat utan kärlet har använts som kärl för blandavfall mm. Återvinningsbar plast kan fortfarande lämnas kostnadsfritt vid den bemannade återvinningscentralen i Stentorpa eller alternativt kan plasten läggas i det egna avfallskärlet för brännbart avfall. Mjukplast är alltid brännbart avfall!

Informationsblad

Byggnads- och tekniska nämnden har sammanställt ett informationsblad. I informationsbladet kan du läsa om avgifter, vad som ingår i avgiften med mera. Du hittar bladet under "Bilagor" här på sidan.

Hans-Kristian Skaag

Byggnadsinspektör
Kommunkansliet

Ålands Renhållnings AB

Ålands Renhållnings AB
Övrigt
Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 16.9.2021