Vad letar du efter?

Avfallshantering

Föglö kommun har ansvaret för avfallshanteringen i kommunen sedan 1 januari 2011. Med anledning av detta har kommunen fastställt en renhållningsplan och renhållningsbestämmelser för kommunen.

Den som vill ha fastighetsnära hämtning av brännbart avfall och bioavfall kan vänligen kontakta Ålands Renhållnings Ab.

Återvinningscentralens öppettider 2024

Den bemannade återvinningscentralen i Stentorpa har öppet följande tider:

Jämna veckor helgfria torsdagar 1.1 – 31.3 och 1.10 – 31.12.2024 kl. 17 – 19

Varje vecka helgfria torsdagar 1.4 – 30.9.2024 kl. 17 – 19                          

samt söndagar 1.5 – 31.8.2024 kl. 14 – 16

Byggnads- och tekniska nämnden kan vid behov lägga in extra öppethållningsdagar vid den bemannade återvinningscentralen. Dessa dagar annonseras ut i Föglöbladet, så kontrollera alltid i Föglöbladet.

Information om avfallshanteringen på Föglö 

Kärlet för återvinningsbar plast har tagits bort från de obemannade återvinningsstationerna då sorteringen inte fungerat utan kärlet har använts som kärl för blandavfall mm. Återvinningsbar plast kan fortfarande lämnas kostnadsfritt vid den bemannade återvinningscentralen i Stentorpa eller alternativt kan plasten läggas i det egna avfallskärlet för brännbart avfall. Mjukplast är alltid brännbart avfall!

Informationsblad

Byggnads- och tekniska nämnden har sammanställt ett informationsblad. I informationsbladet kan du läsa om avgifter, vad som ingår i avgiften med mera. Du hittar bladet under "Bilagor" här på sidan.

Transmar Ab

Transmar Ab
Övrigt

E-faktura och direktbetalning

Nu kan du betala fakturor från Föglö kommun via e-faktura och direktbetalning.

Meddelandet om du önskar e-faktura bör dyka upp i din internetbank i samband med att du betalar en faktura från Föglö kommun.
Direktbetalning måste du själv avtala om hos din bank. Du behöver ha med dig en obetald faktura från Föglö kommun där ditt namn och referensnummer framgår. Direktbetalning är någonting mellan dig och din bank och ingenting som Föglö kommun administrerar.

Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 26.2.2024