Vad letar du efter?

Hyror av kommunens lokaler och inventarier

Gymnastiksalen (inkl. bastu, duschrum, omklädningsrum)

 • Organisationer som hyr kontinuerligt, t. ex FUIA 9 € första timmen +
  4 € /tilläggstimme

 • Enskilda/tillfälliga grupper 13 €/timme

Gymnastiksalen med tillgång till matsal och kök

 • till exempel över veckoslut 9 €/person och dygn

Matsal och kök i grundskolan

 • Organisationer/enskilda 40 €/möte

 • Uthyrning av matsalsbord och stolar 40 €/gång

 • Uthyrning av kärl 50 €/gång

 • Kök jämte utrustning (ej porslin) 90 €/gång

Uthyrning av hemkunskapssalen i grundskolan

 • 25 €/timme

Uthyrning av slöjdsalen i grundskolan

 • (inkluderar användning av alla verktyg) 25 €/timme

Uthyrning av klassrum samt övriga rum

 • organisationer som hyr kontinuerligt 13 € första timmen + 4 €/tilläggstimme

 • enskilda/tillfälliga grupper 13 €/timme

Uthyrning av boningsmaskin och vattendammsugare

 • boningsmaskin 42 €/dygn

 • vattendammsugare 42 €/dygn

 • bärbar projektor 25 €/gång

 

Användning av skolans laminerings- och sprialbindningsmaskiner samt kopiering

 • Laminering A4 och A5 1€, A3 2,50€
 • Spiralbindning A4 och A5 1€
 • Kopiering 0,20€/kopia vid användning av eget papper. 0,50€/kopia för färgkopiering.

 

Avgift för förstörda eller bortslarvade inventarier

 • Enligt marknadspris

 

Avgift för bortslarvade inventarier

 • Vuxenbok 25€
 • Barnbok 17€

Avgiften för saknad eller förstörd bok är högre än ovan nämda avgift när det är en värdefull bok som är förstörd eller saknas. Avgiften, som faktureras låntagaren, skall då motsvara marknadsvärdet på boken.

 

 

  Särskilda lokalhyror för kommungården och biblioteket

  Enligt tidigare principbeslut uppbärs hyror för nyttjande av utrymmen av utomstående (till exempel Medis) vid kommungården och kulturcentret/samlingsrummet i biblioteket enligt följande

  kommungården/biblioteket/branddepån m.fl. 15 € per gång max 3 timmar
   - för varje påföljande timme   5 €  

   

  Befriade från att erlägga hyra är

  vid biblioteket Marthaföreningarna
    Föglö Hembygdsförening
    Garantiföreningen för Matsmårs
    Röda korset
    Folkhälsan i Föglö
   

  Övriga ideella föreningar i Föglö

   

  vid kommungården lantmäteriförrättningar och liknande förrättningar samt gruppmöten före kommunfullmäktiges sammanträden (efter att kallelsen skickats)
     
  vid samtliga fastigheter de kommunala organen

  Under bibliotekets öppettider hyrs inte samlingsrummet ut.
  Annagården hyrs inte ut till utomstående. De utrymmen är endast till för kommunens interna verksamhet och för de boende vid omsorgshemmet och Annagårdens pensionärsbostäder, från vilken ingen hyra uppbärs.

   

  Kontorsmöbler 75 €/år eller 7,50 €/månad.

  För speciella kurs- och utbildningstillfällen m.m. ger kommundirektören särskilda offerter som kan avvika från ovanstående taxa.

   

  Ljudanläggnig (vid scenvagnen)

  Dagshyra 30€. Vid eventuella skador på anläggningen är hyrestagaren skyldig att bekosta reparation eller ersätta för inköp av samma eller motsvarande utrustning. Byråsekreteraren tillhandahar uthyrningen. 

   

  Kommunkansliet

  Kommunkansliet

  Niklas Eriksson

  Kommundirektör
  Kommunkansliet

  Marika Eriksson

  Skolföreståndare
  Föglö grundskola
  Publicerad 18.3.2020
  Uppdaterad 18.1.2023