Vad letar du efter?

Ungdomsverksamhet

Föglö ungdomsförening

Ungdomsledare är Julia Snällström.

Föglö ungdomsförening ordnar ungdomskvällar ca 2 gånger per månad på ungdomslokalen Vikingaborg i Sonboda. Mer information om detta hittas på Föglö ungdomsförenings Facebooksida

Meddelanden om andra evenemang ges via grundskolan, i Föglöbladet, på föreningens i kalendern här på hemsidan.

Föglö Ungdomsförenings styrelse

Ordförande: Jacob Helin
Viceordförande och sekreterare:
Kassör: Robin Lundin

Ledamot: Julia Snällström
Ledamot: Anna Helin
Ledamot: Samuel Eriksson
Ledamot: Tommy Bergström

SKUNK- Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation

SKUNK är en förening belägen i Ålands skärgård men med kontor i Mariehamn. Föreningen jobbar främst mot de sex Åländska skärgårdskommunerna men verksamheten är öppen för alla unga på Åland. Föreningens syfte är att engagera sig i ungas intressen i dubbel bemärkelse, dels genom att bevaka ungas intresse i kommunerna, på landskapsnivå samt riksnivå. Andra delen handlar om att stärka, utveckla och arrangera fritidsverksamhet. Allt som görs bygger på ungas egna idéer och engagemang men engagerar vuxna för olika ändamål. Föreningen arbetar för unga i åldern 7-25 och främst för gruppen 13-16 år. Styrelsemedlemmarna består oftast av ungdomar i åldern 15-25 . SKUNK strävar efter att minimera administrativt arbete och maximera ungdomarnas egen medverkan i aktiviteterna samt underlätta för andra att verka i den åländska skärgården.

SKUNK grundar sig i en tro på vikten av att stärka ungdomars möjlighet att vara delaktiga och påverka samhället idag och i framtiden. Föreningen ser inte ungdomar som en resurs som står på tillväxt utan menar att de är kompetenta här och nu. Ett aktivt ungdomsarbete ger större förutsättningar för en levande skärgård i framtiden. Ungdomar som känner att deras idéer och initiativ blir tillvaratagna och satsade på mår bättre och har större framtidstro och engagemang.

För att förverkliga sitt syfte anordnar SKUNK läger, kurser, seminarier, träffar och resor för sina medlemmar samt utbildningar, utvecklingsprojekt av fritidsverksamhet och informationsverksamhet.

Text från www.skunk.ax

Julia Snällström

Uthyrare för Vikingaborg, Föglö ungdomsförening
Förening på Föglö

Anna Helin

Uthyrare för Vikingaborg, Föglö ungdomsförening
Förening på Föglö

SKUNK

Intressorganisationen för ungdomar i skärgården
Övrigt
Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 31.5.2021