Vad letar du efter?

Vatten

Degerby vattenverk

Senaste provtagningsdatum 15.11.2023

Må = målvärde
Max = maxvärde

Analys  Enhet  Värde  Mål & max värden 
Turbiditet FNU  FNU 0,1  
Lukt    svag  
Färg vid 405 nm mg/l Pt  < 5  
Konduktivitet (ledningsförmåga) mS/m 15,5 Må <2500 µS/cm
pH    7,8 Må 6,5-9,5 
Alkalinitet, HCO3 mg/l  7,6  
Kemisk syreförbrukn. COD -Mn mg/l < 0.5 Max 5,0 mg O2/l
Ammoniumkväve, (NH4-N) mg/l < 0.01  
Ammonium (NH4) mg/l < 0.02 Max 0,5 mg/l
Nitratkväve (NO3-N) mg/l < 0.05  
Nitrat (NO3) mg/l < 0.3  
Nitritkväve (NO2-N) mg/l < 0.001  
Nitrit (NO2) mg/l < 0.004  
Summa NO3/50 + NO2/0.5   < 0.02  
Flourid (F) mg/l < 0.05  
Klorid (Cl)  mg/l  41 Max 250 mg/l 
Sulfat (SO4) mg/l < 1  
Aluminium (Al) mg/l < 0.03 Max 0,2 mg/l
Järn (Fe) mg/l < 0.05 Max 0,2 mg/l
Kalcium (Ca) mg/l 0,90  
Kalium (K) mg/l 1  
Koppar (Cu) mg/l < 0.02  
Magnesium (Mg) mg/l 0,82  
Mangan (Mn) mg/l < 0.02 Max 0,5 mg/l
Natrium (Na) mg/l 35  
Total hårdhet  0dh 0.31 1)  
Total klor mg/l  0,04 2)  
       
     1)  
    0-2 0dH mycket mjukt vatten
    2-5 0dH mjukt vatten
    5-10 0dH medelhårt vatten
    10-20 0dH hårt vatten
    >20 0dH mycket hårt vatten
       
     2) Analyserat 15.12.2023
       
Bakteriologiska värden      
Odlingsbara mikroorg. 22 grader 3d cfu/ml < 1  
E coli cfu/100ml < 1  
Koliforma bakt 35 grader cfu/100ml < 1  
Pres Clostridium perfringens cfu/100ml < 1  

 

Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 17.1.2024