Vad letar du efter?

Garantiföreningen Matsmårs

Matsmårs är en annorlunda museigård där hela 1900-talet satt sina spår.  Välkomna att besöka oss i Hummersö, Föglö!

Styrelsen

Ordförande: Mari-Ann Jansson

Vice ordförande: Gun-Britt Gullbrandsson

Sekreterare: Kjell Ekström

Kassör: Rene Sköld

Ledamot: Ann-Christin Snällström

Ledamot: Kjell Rehn

Suppleant: Monica Jansson

Suppleant: Carin Gäversten

Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes till 15 euro. Familjeavgift 25 euro. Ständigt medlemskap = 10 års medlemsavgifter: 150 euro.

Frivilliga renoveringsbidrag tas tacksamt emot!

Betalas in till konto IBAN FI29 6601 0003 9968 08, BIC AABAFI22

Publicerad 19.3.2020
Uppdaterad 4.11.2021