Vad letar du efter?

Vy över havet med en ö i bakrunden, en solig sommardag.

Social service

Föglö kommuns socialservice innefattar olika former av stöd och rådgivning på individ- och familjenivå.

Till den sociala servicen hör även:

  • lagstadgade uppgifter gällande faderskap
  • vårdnadsfrågor
  • underhåll
  • barnskydd

Missbrukarvård sköts som köptjänst av:

  • Mariehamns stad

Service till utvecklingsstörda tillhandahålls genom köptjänst av Ålands Omsorgsförbund. Familjerådgivning sköts som köptjänst av Folkhälsan i Mariehamn.

Till vänster kan du hitta mer information om till exempel äldreomsorgen och utkomststöd. Du är välkommen att kontakta socialsekreteraren för närmare information om den sociala servicen.

Socialnämnden

Socialnämnden håller sina ordinarie sammanträdena i Kommungården på onsdagar kl. 19.00. Enda undantaget är då socialnämndens ordförande och socialsekreteraren kommer överens om annan tid, dag eller sammanträdesplats.  Vid brådskande ärenden sammankallas socialnämnden per telefon.

Vid eventuella "kollisioner" med semester och liknande för socialsekreteraren kan sammanträdesveckorna ändras. Sammanträdena kan även ställas in helt ifall socialsekreteraren och socialnämndens ordförande anser att antalet ärenden är ringa eller av annan motsvarande orsak.

Klientombudsman

Klientombudsmannen ger råd och hjälp i frågor som gäller klienters rättigheter inom socialvården. På Åland finns en klientombudsman. Tid för besök måste alltid bokas på förhand. Mer information och kontaktuppgifter finns på www.ombudsman.ax

Taxor för socialservice

Klicka här för att komma till kommunens taxor för socialservice.

Nyheter inom

Socialkansliet

öppet tis-tor kl. 12-14.30
Kommunkansliet

Lis Karlsson

Socialsekreterare
Kommunkansliet

Kurt Gullbrandsson

Ordförande Socialnämnden
Förtroendevald

Kommunkansliet

Kommunkansliet

Omsorgshemmet Annagården

Omsorgshemmet Annagården

Benjamin Sidorov

Patient- och klientombudsman
Övrigt

Socialnämndens sammanträden 2020

Januari -inget möte

Februari vecka 6

Mars vecka 10

April vecka 17

Maj -inget möte

Juni vecka 24

Juli - inget möte

Augusti vecka 34

September vecka 40 

Oktober vecka 42

November vecka 47

December vecka 51

 

Socialnämnden sammanträder i allmänhet onsdagar klockan 18.00. Vid brådskande ärenden sammankallas nämnden per telefon. Sammanträden kan också ställas in ifall socialsekreteraren och socialnämndens ordförande anser att antalet ärenden är ringa eller av annan motsvarande orsak.

Publicerad 5.2.2020
Uppdaterad 22.10.2020