Vad letar du efter?

Vy över havet med en ö i bakrunden, en solig sommardag.

Social service

Från och med år 2021 sköter Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) all socialvård förutom barnomsorg och äldreomsorg. Det betyder att ärenden inom handikappstöd, barnskydd, moderskapsunderstöd samt utkomststöd, som tidigare varit kommunens ansvarsområde numera sköts av KST.

Vi hänvisar därmed vidare till Kommunernas socialtjänsts hemsida vid frågor gällande ovanstående områden.

Till vänster kan du hitta mer information om äldreomsorgen. Information om barnomsorgen hittas här: https://www.foglo.ax/barn-och-skola

Klientombudsman

Klientombudsmannen ger råd och hjälp i frågor som gäller klienters rättigheter inom socialvården. På Åland finns en klientombudsman. Tid för besök måste alltid bokas på förhand. Mer information och kontaktuppgifter finns på www.ombudsman.ax

Taxor för socialservice

Klicka här för att komma till kommunens taxor för socialservice.

Nyheter inom

Omsorgshemmet Annagården

Omsorgshemmet Annagården

Heli Gåvefeldt

Äldreomsorgschef
Omsorgshemmet Annagården

Sjukskötare Annagården

Omsorgshemmet Annagården

Hemvårdare Annagården

Hemvårdare
Omsorgshemmet Annagården

Bemanningsansvarig närvårdare

Omsorgshemmet Annagården

Benjamin Sidorov

Patient- och klientombudsman
Övrigt

Alarmcentralen

Övrigt

Kommunernas socialtjänst k.f (KST)

mail: info@kst.ax 

Publicerad 5.2.2020
Uppdaterad 23.3.2022