Vad letar du efter?

En dörr med skylten "Välkommen till Föglö grundskola"

Föglö grundskola

Skolan finns på adressen Föglövägen 45, Degerby på promenadavstånd från färjfästet. 

Skolan, som är vackert belägen i periferin av kommunens centralort Degerby, består av fyra sammanlänkade huskroppar. Den äldsta delen av skolan är byggd år 1956 och den senaste år 1999. Samtidigt som den senaste om- och tillbyggnaden ägde rum renoverades samtliga utrymmen i skolan. Skolan, som är på promenadavstånd från färjfästet, gränsar till ett vackert skogsområde vilket inramar den levande skolgården.

Allmänt

Skolan är en så kallad sammanhållen grundskola omfattande alla grundskolans 9 årskurser. För närvarande har skolan sammanlagt 35 elever. De är uppdelade i 4 huvudundervisningsgrupper med varsin klassföreståndare.

Lärare och personal

I skolan tjänstgör för tillfället totalt 10 lärare samt två assistenter. 

Den övriga personalen består av en ekonomieföreståndare för bespisningen för skolan och daghemmet, ett köksbiträde/lokalvårdare, en lokalvårdare och två gårdskarlar/vaktmästare. 

Generell målsättning

Den övergripande målsättningen är en god och hållbar skola för alla. En positiv pedagogik där elevens styrkor ligger i fokus och där eleven ställs i centrum skall genomsyra skolarbetet.

Ett viktigt tyngdpunktsområde är läsning, där vi tillsammans med hemmen vill betona vikten av goda läsvanor. Övriga tyngdpunktsområden är natur, miljö och hälsa. De dagliga promenaderna under skoldagens första rast håller vi fast vid. Frisk luft och motion är bra för inlärningen. Vi har fr o m läsåret 2015-16 gått med i programmet "Skolan i rörelse" för att få fler idéer om hur man kan öka på motionen under skoldagen, inte bara under gymnastiklektioner och raster.Konflikthantering, jämställdhet och datalogiskt tänkande är andra viktiga temaområden.
Länk till "Skolan i rörelse": www.liikkuvakoulu.fi

Samarbetet med Föglö hembygdsförening fortsätter 2021 med temat sjöfart och båtar. För mer information, se skolans arbetsplan. Du hittar den på sidan Skolans olika planer.

Övrigt

Aktuella händelser i skolan kan du ta del av i skolans infoblad, som utkommer i början av varje månad tillsvidare per mail och här på hemsidan. Förhoppningen är att Wilma kommer igång så snart som möjligt.

Föglö Grundskolas lärarrum

Lärarrum
Föglö grundskola

Föglö grundskola köket

Köket
Föglö grundskola

Marika Eriksson

Skolföreståndare
Föglö grundskola

Kerstin Lindholm

Utbildningschef
Föglö grundskola

Ingvar Lindvall

Fastighetsskötare
Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 31.8.2021