Vad letar du efter?

Tillgänglighetsutlåtande

Nedan hittas Föglö kommuns tillgänglighetsutlåtande för kommunens webbplats i enlighet med LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (ÅFS 2019:7).

Föglö kommun strävar efter att www.foglo.ax ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare.

Enligt LL om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen 6 § kan en myndighet beaktat sin storlek och ekonomiska ställning hänvisa till oproportionerlig börda och inte fullt ut följa tillgänglighetskraven i 5 §. Föglö kommun är i en sådan situation och uppfyller således inte i dagsläget alla tillgänglighetskrav.

Alternativa sätt att få information
För den som har svårt att ta till sig innehållet på www.foglo.ax erbjuder Föglö kommun möjligheten att få informationen muntligen via telefon 018-50322 eller genom att beställa information som textfil via e-post till info@foglo.ax.

Vänligen kontakta oss om du upplever brister
Du är välkommen att kontakta oss om du upplever brister på webbplatsen eller har svårt att hantera eller ta del av vårt digitala material. Din feedback gör oss medvetna om problematiken samt ger oss en möjlighet att hitta alternativa lösningar. Du kan kontakta oss på:

  • e-post: info@foglo.ax
  • telefon: +358 18 50 322
  • besök: Föglö kommunkansli, Tingsvägen 3

Du kan också rapportera brister genom att använda funktionen ”Lämna synpunkter” som finns i fotnoten på den sida du vill rapportera. Kom ihåg att lämna dina kontaktuppgifter så att vi kan återkoppla till dig.

Tillsynsmyndighet
Ålands landskapsregering har ansvaret för tillsyn över landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. Om du upplever att kommunens webbplats inte uppfyller tillgänglighetskraven vill vi väldigt gärna att du tar kontakt med oss först så att vi får veta att problemen finns och får en chans att åtgärda dem. Är du därefter inte nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta regeringens registrator på registrator@regeringen.ax och påtala det.

Niklas Eriksson

Kommundirektör
Kommunkansliet

Agneta Raitanen

Byråsekreterare
Kommunkansliet
Publicerad 11.2.2022
Uppdaterad 11.2.2022