Vad letar du efter?

10 personer, kommunstyrelsen, sitter runt sitt mötesbord

Kommunfullmäktige

Förtroendevalda för 2020-2023

Ordinarie

Ordförande Gun-Britt Gullbrandsson
I viceordförande Kim Tähtinen, tel. 0457 361 3374
II viceordförande Alfons Boström, tel. 0457 072 1266
Leif Eriksson 
Erik Fellman
Emilia Lundin
Karin Fyrvall
Maria Piltz
Torsten Sundblom
Sekreterare Niklas Eriksson

Ersättare
Helena Gustavsson
Monica Jansson
Håkan Sundelin
Ingvar Fyrvall

Gun-Britt Gullbrandsson

Kommunfullmäktiges ordförande
Förtroendevald

Kommunfullmäktiges sammanträden 2021

kl. 19.15 preliminärt enligt följande:  

  • 18 februari 
  • 19 maj
  • 1 september
  • 10 november
  • 15 december
Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 27.1.2021