Vad letar du efter?

Kontaktpersoner

Här nedan hittar alla kontaktpersoner i vår kommun. Filtrera innehållet genom att välja avdelning. Om du till exempel letar efter kontaktuppgifter till en lärare på skolan, välj "Föglö grundskola" i listan och klicka på "Visa".

Leif Eriksson

Löneräknare
Kommunkansliet

Niklas Eriksson

Kommundirektör
Kommunkansliet

Caroline Henriksson Näringskoordinator

Vik. Näringskoordinator/ kommunikatör
Kommunkansliet

Caroline Henriksson

Redaktör Föglöbladet
Kommunkansliet

Lis Karlsson

Socialsekreterare
Kommunkansliet

Kommunkansliet

Kommunkansliet

Agneta Raitanen

Byråsekreterare
Kommunkansliet

Hans-Kristian Skaag

Byggnadsinspektör
Kommunkansliet

Socialkansliet

öppet tis-tor kl. 12-14.30
Kommunkansliet

Beatrice Teir

Bokförare/kanslist
Kommunkansliet

Pamela Ahlskog

Klassföreståndare åk 1-2
Föglö grundskola

Jens Andersén

Lektor i matematik
Föglö grundskola

Anne-Irene Dahlgren

Elevassistent
Föglö grundskola

Kent Eriksson

Klassföreståndare åk 5-6
Föglö grundskola

Siv Fogelström

Skolföreståndare
Föglö grundskola

Föglö grundskola köket

Köket
Föglö grundskola

Föglö Grundskolas lärarrum

Lärarrum
Föglö grundskola

Gunilla Hagman

Timlärare i biologi, hemkunskap och geografi/elevassistent
Föglö grundskola

Susanne Hellström

Klassföreståndare åk 3-4
Föglö grundskola

Maria Högnabba

Klassföreståndare åk 7-9
Föglö grundskola

Tina Juslin

Speciallärare
Föglö grundskola

Kerstin Lindholm

Skoldirektör
Föglö grundskola

Kristine Rusina

Lokalvårdare
Föglö grundskola

Marianne Rönnberg

Vik. ansvarig kock
Föglö grundskola

Hillemari Strandfält

Timlärare för elever med annat modersmål
Föglö grundskola

Britt-Marie Sundblom

Ekonomibiträde
Föglö grundskola

Anna Sundblom-Westerlund

timlärare i slöjd och bildkonst
Föglö grundskola

Biblioteket

Föglö bibliotek

Katarina Fellman

Bibliotekssekreterare
Föglö bibliotek

Föglö turistinformation

Föglö turistinformation
Föglö bibliotek

Daghemmet Myran

Daghemmet Myran

Håkan Sundelin

T.f. daghemsföreståndare
Daghemmet Myran

Annagårdens kök

Omsorgshemmet Annagården

Omsorgshemmet Annagården

Omsorgshemmet Annagården

Hemvårdare Annagården

Hemvårdare
Omsorgshemmet Annagården

Salla Laakkonen

Ansvarig kock
Omsorgshemmet Annagården

Anne Lund

vik. Äldreomsorgsledare
Omsorgshemmet Annagården

Anders Sundqvist

Lantbrukssekreterare
Lantbrukssekreterare

Erik Fellman

Arbetsledare
Fastighetsskötare

Ingvar Lindvall

Fastighetsskötare

Per-Olof Mattsson

Sotare
Sotare

Stefan Eriksson

Föglös representant i lantbruksnämnden
Förtroendevald

Kurt Fellman

Ordförande Fritids- och kulturnämnden
Förtroendevald

Gun-Britt Gullbrandsson

Kommunfullmäktiges ordförande
Förtroendevald

Kurt Gullbrandsson

Ordförande Socialnämnden
Förtroendevald

Gunilla Hagman

Föglös representant i lantbruksnämnden
Förtroendevald

Rainer Juslin

Kommunstyrelsens ordförande
Förtroendevald

Stefan Laine

Ordförande Byggnads- och tekniska nämnden
Förtroendevald

Kim Tähtinen

Ordförande Bildningsnämnden
Förtroendevald

Soile Wartiainen

Ordförande Agenda 2030
Förtroendevald

Alarmcentralen

Övrigt

Församlingsmästare

Församlingsmästare Ålands södra skärgårdsförsamling
Övrigt

Föglö Hälsovårdare/ rådgivning

Tiina Hämäläinen, hälsovårdare
Övrigt

Marie-Anne Jansson

Föglö fastighets AB
Övrigt

Karl Nordlund

Brandchef på Räddningsverket i Mariehamn
Övrigt

Ålands Renhållnings AB

Ålands Renhållnings AB
Övrigt

Benjamin Sidorov

Patient- och klientombudsman
Övrigt

m/s Skarven

Övrigt

SKUNK

Intressorganisationen för ungdomar i skärgården
Övrigt

Margaretha Sundblom

Sanda Fastighets AB
Övrigt

Ålands hälso- och sjukvård i Mariehamn

Växeln (telefon dygnet runt)
Övrigt

Niklas Eriksson FUIA

Ordförande och kassör FUIA
Förening på Föglö

Jesper Gåvefeldt

Bollsporter FUIA
Förening på Föglö

Cornelis Lundin

Kårchef Föglö frivilliga brandkår
Förening på Föglö

Marie Snällström

Friidrott FUIA
Förening på Föglö

Madelene Sundblom

Viceordförande och uthyrare Föglö ungdomsförening
Förening på Föglö

Stig Sundblom

Orientering FUIA
Förening på Föglö

Maria Svedmark

Ordförande Föglö frivilliga brandkår
Förening på Föglö

Maria Piltz

Församlingspastor
Ålands södra skärgårdsförsamling

Information

Ålands södra skärgårdsförsamling
Publicerad 12.8.2019
Uppdaterad 26.3.2020