Vad letar du efter?

Taxa äldreomsorgsservice

Till höger under bilagor hittas avgiftstaxan för äldreomsorgen, där hittas bland annat bestämmelser kring hemserviceavgift samt måltidskostnader vid Annagården.

Beakta att bland annat färdtjänst från och med 2021 sköts av Kommunernas socialtjänst (KST), mer information hittas på kst.ax

Omsorgshemmet Annagården

Omsorgshemmet Annagården

E-faktura och direktbetalning

Nu kan du betala fakturor från Föglö kommun via e-faktura och direktbetalning.

Meddelandet om du önskar e-faktura bör dyka upp i din internetbank i samband med att du betalar en faktura från Föglö kommun.
Direktbetalning måste du själv avtala om hos din bank. Du behöver ha med dig en obetald faktura från Föglö kommun där ditt namn och referensnummer framgår. Direktbetalning är någonting mellan dig och din bank och ingenting som Föglö kommun administrerar.

Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 18.1.2023