Vad letar du efter?

Äldreomsorg

Kommunens äldreomsorg sköts främst via hemservice och omsorgshemmet Annagården i Degerby. Hemservice, hemhjälp och måltidsservice gör det möjligt för de äldre att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Annagården är kommunens äldreomsorgsboende.

Äldreomsorgsplan

Äldreomsorgsplanen hittar du under "Bilagor" på den här sidan.

Hemservice

Hemservicen är behovsprövad och servicens omfattning bedöms utgående från det individuella behovet. Målsättningen med hemservice är att upprätthålla sådana stödtjänster att det är möjligt för servicetagaren att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Om du vill veta mera om hemservicen kan du kontakta äldreomsorgschefen.

Äldrerådet

Från och med 2021 finns ett äldreråd som arbetar för de äldres intressen. Läs mer om äldrerådet här. 

Omsorgshemmet Annagården

Omsorgshemmet Annagården

Katarina Liewendahl

Omvårdnadsledare Annagården
Omsorgshemmet Annagården

Anne Lund

Bemanningsansvarig närvårdare
Omsorgshemmet Annagården

Blanketter

Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 28.6.2023