Vad letar du efter?

Äldreomsorg

Kommunens äldreomsorg sköts främst via hemservice och omsorgshemmet Annagården i Degerby. Hemservice, hemhjälp och måltidsservice gör det möjligt för de äldre att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Annagården är kommunens äldreomsorgsboende.

Äldreomsorgsplan

Äldreomsorgsplanen hittar du under "Bilagor" på den här sidan.

Hemservice

Hemservicen är behovsprövad och servicens omfattning bedöms utgående från det individuella behovet. Målsättningen med hemservice är att upprätthålla sådana stödtjänster att det är möjligt för servicetagaren att bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt. Om du vill veta mera om hemservicen kan du kontakta socialsekreteraren.

Omsorgshemmet Annagården

Omsorgshemmet Annagården

Anne Lund

vik. Äldreomsorgsledare
Omsorgshemmet Annagården
Publicerad 18.3.2020
Uppdaterad 3.4.2020