Vad letar du efter?

Fakta om kommunen

Invånarantal: 534 personer
Totalareal: 1.869,10 km²
Landareal: 134,7 km²
Vattenareal: 1.734,40 km²
Inkomstskattesats: 17,5 %

Befolkningens åldersfördelning 1.1.2018

0-14 år 11,7 %
15-64 år 57 %
64+ år 31,3 %

Medelålder: 49 år

Befolkningens fördelning mellan byarna 1.1.2018

By Antal invånare Jämfört med 1980 Medelålder
Björsboda 22 (10 män + 12 kvinnor) - 10 50 år
Bråttö 13 (7+6) + 2 52 år
Brändö 3 (2+1) +- 0 22 år
Bänö 2 (1+1) -1 75 år
Degerby 164 (82+82) +40 50 år
Finholma 16 (9+7) - 9 60 år
Flisö 11 (7+4) - 0 40 år
Granboda 29 (17+12) + 7 37 år
Hastersboda 28 (14+14) + 3 42 år
Horsholma 20 (10+10) - 3 47 år
Hummersö 5 (2+3) - 23 64 år
Jyddö 9 (6+3) - 5 50 år
Järsö 0 - 4   
Kallsö 8 (4+4) - 15 60 år
Nötö 19 (9+10) - 6 41 år
Prästgården by 18 (7+11) + 5 52 år
Sanda 19 (12+7) - 1 54 år
Skogboda 10 (6+4) - 15 44 år
Sommarö 19 (9+10) +4 43 år
Sonboda 71 (37+34) + 1 45 år
Stentorpa 12 (7+5) - 3 58 år
Ulversö 20 (9+11) +- 0 39 år
Överö 12 (7+5) - 14 60 år
Övriga 3 (2+1) - 4 47 år
Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 12.3.2020