Vad letar du efter?

Personal på fiskförädlingen i arbete iklädda vita skyddskläder och svarta handskar.

Näringsliv

Kommunen är en stor arbetsgivare, som erbjuder sysselsättning främst inom barn- och äldreomsorgen samt grundskolan. Många föglöbor får sin utkomst som sjömän, både ombord på landskapsregeringens färjor och de kommersiella rederiernas fartyg.

Fiskodling och förädling

På Föglö finns fyra fiskodlings- och förädlingsföretag med försäljning i första hand till den finska marknaden. Dessa företag står för cirka sextio arbetsplatser på Föglö.

Egna företagare

Ett femtiotal företag finns på Föglö och många av dem är verksamma som enmansfirmor. De flesta är verksamma inom olika serviceyrken som byggtjänster och friskvårdstjänster, men även turistföretag.

Lantbruk

Det finns 38 registrerade lantbrukslägenheter varav dock endast ett fåtal sköts som huvudsyssla. I de flesta fall arrenderas marken ut.

Nyheter inom Näringsliv

5.9.2023 - Generatorn - för nya företagare!
Föglö, Lumparland och Lemland har tillsammans initierat ett gemensamt treårigt näringslivsprojekt under åren 2022-2025 (LLFNU), vars syfte och målsättning är att bidra till fler arbetsplatser och...
Läs mer om Generatorn - för nya företagare! ›
Publicerad 5.2.2020
Uppdaterad 12.3.2020